TESARSTVO

Kakšne storitve nudimo?

 Izvedba frčade

 Izdelava kukerlov (trapezni, navadni in drugih)

 Izdelava novih ostrešij

 Obnova starih ostrešij

 Delna zamenjava dotrajanih leg in šperovcev